TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN KÄYTTÄMINEN OPPIMISESSA /HUOLTAJIEN SUOSTUMUS OPPILAAN OMIEN LAITTEIDEN KÄYTTÄMISEEN

Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään oppimisessa monipuolisesti. Oppilaitoksessa omilla laitteilla voidaan opiskella opetuksen järjestäjän ylläpitämän ilmaisen ja turvallisen verkkoyhteyden kautta. Oppilaan huoltaja antaa suostumuksensa oman laitteen käyttöön opiskelussa hyväksymällä käytön Wilman Lomakkeista löytyvällä suostumuslomakkeella.


Julkisesti, opettajille, henkilökunnalle ja huoltajille