Koulujen työ- ja loma-ajat lukuvuosina 2023 - 2024 ja 2024 - 2025


Julkisesti, opettajille, opiskelijoille, henkilökunnalle ja huoltajille