Pirkanmaan hyvinvointialueen tiedote

Hyvät oppilaat, opiskelijat ja huoltajat

Kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelevät sote- ja pelastustoimen työntekijät siirtyvät vuoden 2023 alussa hyvinvointialueiden palvelukseen. Tämä tarkoittaa sitä, että kunnat eivät ole enää vastuussa opiskeluhuollon palveluista (kouluterveydenhuolto, opiskeluterveydenhuolto, koulujen ja oppilaitosten kuraattori- ja psykologipalvelut), vaan Pirkanmaan hyvinvointialue järjestää palvelut.

Muutoksen suuruudesta huolimatta pyrkimys on, että muutos näkyy asiakkaille mahdollisimman vähän.

Mikä muuttuu ja mikä ei?
• Työntekijät jatkavat työtään samoilla kouluilla, oppilaitoksilla tai keskitetyissä toimipisteissä kuin ennenkin. Työntekijät voivat toki vaihtua muiden syiden (esim. työpaikan vaihtaminen tai eläkkeelle jääminen) vuoksi.
• Puhelinnumerot ja avoimet vastaanottoajat pysyvät pääosin samoina. Jos sähköinen ajanvaraus on ollut aiemmin käytössä, se pysyy pääosin ennallaan vuoden lopun käyttökatkoja lukuun ottamatta. Jos muita muutoksia yhteydenottotavoissa tulee, niistä tiedotetaan koulu- tai oppilaitoskohtaisesti.
• Hyvinvointialueella etävastaanotot järjestetään Teams-palvelun sijaan VideoVisit-palvelun kautta.
• Wilman kautta on edelleen mahdollisuus ottaa yhteyttä opiskeluhuollon työntekijöihin. Wilman käyttöön tulee tarkentavia ohjeita myöhemmin valtakunnallisesti.
• Kaikkien hyvinvointialueelle siirtyvien työntekijöiden sähköpostiosoitteet muuttuvat 1.1.2023 pirha.fi-osoitteiksi. Sähköposti ei ole kuitenkaan tietoturvallinen ilman, että sähköpostin lähettäjä salaa sähköpostin. Tästä syystä yhteydenottoa sähköpostilla ei suositella.
• Hyvinvointialueella työntekijöillä ei ole WhatsApp-sovellusta käytössä asiakastyössä.

Mistä tietoa?

• Vuoden 2023 alusta alkaen löydät tietoa oppilashuollon ja muista sote-palveluista osoitteesta www.pirha.fi.
• Opiskeluhuollon palveluista voit aina kysyä neuvoa omalta tutulta opiskeluhuollon työntekijältä.
• Jos et saa tarvitsemaasi tietoa muuten, voit kysyä neuvoa myös sosiaali- ja terveyspalvelujen yleisestä neuvontanumerosta eli Sote-luurista 03 384 5050 arkisin klo 8– 18