Koulujen työ- ja loma-ajat 2021 - 2022 ja 2022 - 2023


Julkisesti, opettajille, opiskelijoille, henkilökunnalle ja huoltajille